Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định cấp chứng chỉ » Thông báo: Nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản kỳ thi ngày 26/02/2023

Thông báo: Nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản kỳ thi ngày 26/02/2023

Quyết định cấp chứng chỉ

Trung tâm CNTT thông báo: Đã có chứng chỉ của kỳ thi Ứng dụng CNTT Cơ bản kỳ thi ngày 26/02/2023. Các thí sinh sử dụng MSSV tra cứu chứng chỉ tại đây và đến nhận chứng chỉ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm.

Thời gian nhận:

Sáng: 8:00 – 11:00
Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận giùm phải có giấy ủy quyền.