Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định cấp chứng chỉ » Thông báo: Nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản – Khóa thi ngày: 19/03/2023

Thông báo: Nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản – Khóa thi ngày: 19/03/2023

Quyết định cấp chứng chỉ

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ĐHĐL ban hành ngày 03/04/2023 của Trường Đại học Đà Lạt về việc cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – Khóa thi ngày 19/03/2023.

Trung tâm CNTT thông báo đến các anh/chị thí sinh có kết quả đạt trong kỳ thi (Theo quyết định công nhận kết quả số 231/QĐ-ĐHĐL) đến văn phòng trung tâm nhận chứng chỉ.

Thời gian nhận:

  • Sáng: 8:00 – 11:00
  • Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền.