Home » Tin tức » Tập huấn sử dụng phân hệ Văn phòng điện tử (E-Office) và Một cửa điện tử (Onegate) thuộc dự án chuyển đổi số

Tập huấn sử dụng phân hệ Văn phòng điện tử (E-Office) và Một cửa điện tử (Onegate) thuộc dự án chuyển đổi số

Tin tức

Ngày 06/11/2023 và ngày 07/11/2023, tại Hội trường Thư viện – Trường Đại học Đà Lạt, diễn ra chương trình tập huấn phần mềm thuộc dự án ” Tăng cường trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu cho Trường Đại học Đà Lạt”, do Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt làm đầu mối phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai.

Nội dung tập huấn gồm 02 nội dung chính là: Tập huấn về phần mềm Văn phòng điện tử (E-Office), Tập huấn về phần mềm Một cửa điện từ (Onegate).

Một số hình ảnh tập huấn: