Home » Tin tức » Tập huấn hướng dẫn sử dụng và vận hành hạ tầng thiết bị CNTT tại Trường ĐH Đà Lạt

Tập huấn hướng dẫn sử dụng và vận hành hạ tầng thiết bị CNTT tại Trường ĐH Đà Lạt

Tin tức

Thực hiện tiếp nhận dự án “Tăng cường trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu cho Trường Đại học Đà Lạt” của Ban quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 03 ngày từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2023 tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Công nghệ Thông tin đã tham gia buổi tập huấn đào tạo, hướng dẫn sử dụng và vận hành hạ tầng trang thiết bị Công nghệ Thông tin, cụ thể liên quan đến hạ tầng, hệ thống, mạng do đại diện nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt bàn giao và hướng dẫn vận hành.

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn: