Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định cấp chứng chỉ » QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 25-02-2024

QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 25-02-2024

Quyết định cấp chứng chỉ

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 166/QĐ-ĐHĐL ngày 04/03/2024 Về việc Cấp chứng chỉ kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 25/02/2024.
Thí sinh vui lòng kiểm tra danh sách và đến nhận tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Lầu 1 – Trung tâm Thông tin thư viện).

Thời gian nhận:

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 8:00 – 11:00
Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi lấy chứng chỉ phải mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền.

Tra cứu văn bằng: XEM TẠI ĐÂY