Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định cấp chứng chỉ » QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 23-04-2023
Thong-bao-nhan-CC-UD-CNTT-CB-23042023

QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 23-04-2023

Quyết định cấp chứng chỉ

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 419/QĐ-ĐHĐL ngày 22/05/2023 Về việc Cấp chứng chỉ kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 23/04/2023.
Thí sinh vui lòng kiểm tra danh sách và đến nhận tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Lầu 1 – Trung tâm Thông tin thư viện).

Thời gian nhận:

Sáng: 8:00 – 11:00
Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền.