Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định cấp chứng chỉ » Quyết định: Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Kỳ thi ngày 09-04-2023

Quyết định: Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Kỳ thi ngày 09-04-2023

Quyết định cấp chứng chỉ

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 342/QĐ-ĐHĐL ngày 04/05/2023 Về việc Cấp chứng chỉ kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 09/04/2023.
Thí sinh vui lòng kiểm tra danh sách và đến nhận tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Lầu 1 – Trung tâm Thông tin thư viện).

Thời gian nhận:

Sáng: 8:00 – 11:00
Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền.