Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ MOS » NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ TIN HỌC MOS

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ TIN HỌC MOS

Chứng chỉ MOS Tin tức

Tổng quan về chứng chỉ MOS

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Office của Microsoft, do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ và triển khai qua Certiport.

Bài thi MOS tiến hành theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên máy tính với hơn 25 ngôn ngữ trong đó bao gồm Tiếng Việt. Nội dung thi thuộc về các chương trình tin học văn phòng bao gồm: Excel, Word, Powerpoint, Access và Outlook.

Kết quả bài thi gồm có ĐẠT và KHÔNG ĐẠT, thể hiện qua mức điểm số. Thí sinh được đánh giá ĐẠT và cấp chứng chỉ khi điểm bài thi trên 700/ 1000.

Chứng chỉ MOS là chứng chỉ được Microsoft cấp ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt đủ số điểm quy định (700/1000), với bản Online hiển thị trên website Certiport, và bản cứng được Microsoft trực tiếp gửi về.

Chứng chỉ MOS bao gồm các cấp độ nào?

  • Specialist: Chứng nhận kỹ năng sử dụng và thao tác cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office. Để có được chứng chỉ cấp độ Specialist yêu cầu chọn 1 trong 5 chương trình thi và đạt mức điểm yêu cầu.
  • Expert: Chứng nhận kỹ năng sử dụng ở mức độ cao hơn, gồm có Excel Expert và Word Expert.
  • Master: Chứng nhận kỹ năng sử dụng toàn diện các phần mềm Microsoft Office. Để có chứng chỉ MOS Master cần hoàn thiện cả 4 bài thi: MOS Excel Expert, MOS Word Expert, MOS Powerpoint và lựa chọn 1 trong 2 bài thi: MOS Access hoặc MOS Outlook (Tất cả các bài thi phải cùng phiên bản).

Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường ĐH Đà Lạt tổ chức ôn và thi chứng chỉ MOS

Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt tổ chức lớp ôn và là đơn vị phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức thi lấy chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ MOS: TẠI ĐÂY

Đối với sinh viên Trường Đại học Đà Lạt nộp chứng chỉ MOS: học viên cần có đủ 03 module word, powerpoint và excel để đạt chuẩn đầu ra tin học của Trường.

Một số hình ảnh chứng chỉ MOS của các học viên đã ôn và thi tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được: