Home » Liên hệ

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ Thông tin
Tòa nhà Thư viện – Trường Đại học Đà Lạt
01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt – Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.826320
Email: cict@dlu.edu.vn