Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Chiêu sinh khóa Ôn thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản (Ngày thi 09/04/2023)

Chiêu sinh khóa Ôn thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản (Ngày thi 09/04/2023)

Chứng chỉ CNTT cơ bản

Trung tâm Công nghệ thông tin chiêu sinh khóa Ôn thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cần hoàn thiện chứng chỉ để tốt nghiệp, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp, tổ chức.
  • Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học.