Home » Tin tức » Khóa huấn luyện Microsoft Certified System Administrator và CompTIA Security+ tại Đà Nẵng

Khóa huấn luyện Microsoft Certified System Administrator và CompTIA Security+ tại Đà Nẵng

Tin tức

Tiếp nối các khóa huấn luyện công nghệ thông tin tại Đà Nẵng, trong 04 ngày từ ngày 23/10/2023 đến ngày 03/11/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt đã tiếp tục phối hợp với Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức khóa huấn luyện Microsoft Certified System Administrator và CompTIA Security.

Nội dung khóa huấn luyện gồm 02 nội dung chính: Quản trị mạng trên nền tảng Microsoft và quá trình vận hành bảo mật hệ thống

Khóa huấn luyện diễn ra thành công tốt đẹp, hình ảnh tại các buổi tập huấn:

Xem thêm:

KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN- NÂNG CAO (CCNA – CCNP) TẠI ĐÀ NẴNG