Home » Tin tức » KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX CHUYÊN NGHIỆP LPI 1 + LPI 2

KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX CHUYÊN NGHIỆP LPI 1 + LPI 2

Tin tức

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/11/2023 đến ngày 08/12/2023, tại công ty quản lý bay miền Trung Đà Nẵng diễn ra khóa tập huấn quản trị hệ thống Linux chuyên nghiệp LPI1 + LPI2. Chương trình tập huấn tập chung đi sâu vào các nội dung về hầu hết các hệ điều hành Linux Centos, Ubuntu…ứng dụng vào việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, ….

Đây cũng là khóa huấn luyện khép lại chuỗi tập huấn các lớp thông tin ngắn hạn tại đà nẵng. Chuỗi khóa huấn luyện là tiền đề giúp học viên củng cố thêm kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc của mình.

Xem thêm:

>>> Khóa huấn luyện quản trị mạng cơ bản – nâng cao CCNA – CCNP tại Đà Nẵng
>>> Khóa huấn luyện Microsoft Certified system administrator và comptia security +tại Đà Nẵng