Home » Quản lý khóa học » Tuyển sinh khóa học lập trình Android trên Mobile

Tuyển sinh khóa học lập trình Android trên Mobile

Chương trình Đào tạo Lập trình trên thiết bị di động Android

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Tuyển sinh khóa học lập trình Android trên Mobile. Khải giảng vào ngày 1/10/2018. Sinh viên đăng kí: Gởi email đăng kí thầy Hiệp: hiepnm@dlu.edu.vn, Hoặc đăng kí trực tiếp tại trung tâm TV1
– Subject: Đăng kí khóa học lập trình Android
– Nội dung: Họ và tên, Số ĐT
Thông tin khóa học trong poster đính kèm:

 

Đăng ký ngay! →