Home » Tin tức » Chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông – Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông – Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Tin tức

Sáng ngày 10/06/2024, trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đai học Đà Lạt, tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong công việc cho các học viên hiện đang làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.

Khóa học diễn ra từ ngày 10/06 đến ngày 15/06/2024

Một số hình ảnh tại lớp học:

Kết thúc khóa bồi dưỡng, Trung tâm đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.