Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định công nhận kết quả » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 21-04-2024

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 21-04-2024

Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 462/QĐ-ĐHĐL ngày 25/04/2024 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa thi ngày 21/04/2024.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến hết ngày 02/05/2024.