Home » Kết quả thi » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 21-01-2024

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 21-01-2024

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 63/QĐ-ĐHĐL ngày 26/01/2024 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa thi ngày 21/01/2024.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến ngày 29/01/2024.