Home » Kết quả thi » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 13/08/2023

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 13/08/2023

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 849/QĐ-ĐHĐL ngày 23/08/2023 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa ngày 13/08/2023.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến ngày 25/08/2023