Home » Kết quả thi » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 10-03-2024

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 10-03-2024

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 261/QĐ-ĐHĐL ngày 19/03/2024 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa thi ngày 10/03/2024.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến ngày 20/03/2024.