Home » Kết quả thi » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 09/6/2024

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 09/6/2024

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 673/QĐ-ĐHĐL ngày 18/6/2024 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa thi ngày 09/6/2024.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến hết ngày 20/6/2024.

Mẫu đơn phúc khảo: TẢI TẠI ĐÂY