Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » Quyết định công nhận kết quả » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 03-12-2023

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 03-12-2023

Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 1473/QĐ-ĐHĐL ngày 11/12/2023 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa thi ngày 03/12/2023.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến ngày 13/12/2023.