Home » Tin tức » Họp báo cáo tiến độ về phần mềm quản trị đại học

Họp báo cáo tiến độ về phần mềm quản trị đại học

Tin tức

Chiều ngày 23/08/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt cùng với Ban Giám hiệu nhà Trường, đại diện Ban quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện đơn vị triển khai phần mềm – Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp, cùng các chuyên viên của các phòng ban Trường Đại học Đà Lạt.

Tổ chức phiên họp đánh giá, trao đổi, định hướng xây dựng phân mềm quản trị đại học thuộc dự án chuyển đổi số theo quyết định số 2807/QĐ-HĐT ngày 07/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án phục vụ công tác chuyển đồi số và tăng cường năng lực nghiên cứu đào tạo sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2022.

Nội dung buổi học xoay quanh việc cập nhật tiến độ, đánh giá lại và đưa ra các định hướng phù hợp phục vụ hoàn thiện phần mềm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi họp: