Home » Tin tức » Hội nghị đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cấp cơ sở năm học 2023 – 2024
Hoi-nghi-dai-bieu-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-va-nguoi-lao-dong-cap-co-so-nam-hoc-2023-2024

Hội nghị đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cấp cơ sở năm học 2023 – 2024

Tin tức

Sáng ngày 15/9, tại phòng họp A1 Trường Đại học Đà Lạt, diễn ra hội nghị đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cấp cơ sở, năm học 2023-2024 của Công đoàn bộ phận Toán – Công nghệ Thông chủ trì tổ chức chủ trì hội nghị.

Nội dung hội nghị liên quan đến đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2022-2023, phương hướng năm học 2023-2024 của đơn vị, triển khai quy định về thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị, góp ý đề xuất báo cáo tổng kết phương hướng của Trường, quy chế chi tiêu nội bộ và bầu đại biểu dự Hội nghị cấp Trường,…

Một số hình ảnh tại hội nghị: