Home » Đào tạo » Nội dung khóa học CCNA Version 7.02

Nội dung khóa học CCNA Version 7.02

PhầnKhóa học cơ bản về mạng
1Mạng máy tính ngày nay
2Cấu hình cơ bản về thiết bị chuyển mạch và đầu cuối
3Các giao thức và mô hình
4Tầng vật lý
5Hệ đếm
6Tầng liên kết dữ liệu
7Chuyển mạch Ethernet
8Tầng mạng
9Phân giải địa chỉ
10Cấu hình bộ định tuyến cơ bản
11Địa chỉ IPv4
12Địa chỉ IPv6
13ICMP
14Tầng vận chuyển
15Tầng ứng dụng
16Cơ bản về bảo mật mạng
17Xây dựng mạng nhỏ
PhầnChuyển mạch, định tuyến và những thiết yếu cơ bản của mạng không dây
1Cấu hình thiết bị cơ bản
2Những khái niệm về chuyển mạch
3VLAN
4Inter-VLAN Routing
5Khái niệm về STP
6EtherChannel
7DHCPv4
8SLAAC và DHCPv6
9Khái niệm về FHRP
10Khái niệm về bảo mật mạng LAN
11Cấu hình bảo mật cho Switch
12Khái niệm về WLAN
13Cấu hình WLAN
14Khái niệm về định tuyến
15Định tuyến tĩnh
16Khắc phục sự cố liên quan đến định tuyến tĩnh và các tuyến đường mặc định