Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 14-05-2023
Thong-bao-nhan-CC-UD-CNTT-CB-14-05-202

QUYẾT ĐỊNH: CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KỲ THI NGÀY 14-05-2023

Chứng chỉ CNTT cơ bản Kết quả thi Tin tức

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 433/QĐ-ĐHĐL ngày 25/05/2023 Về việc Cấp chứng chỉ kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa ngày 14/05/2023.
Thí sinh vui lòng kiểm tra danh sách và đến nhận tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Lầu 1 – Trung tâm Thông tin thư viện).

Thời gian nhận:

Sáng: 8:00 – 11:00
Chiều: 14:00 – 17:00

Lưu ý: Khi đi mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền.