Home » Quản lý khóa học » CCNA CyberOps

CCNA CyberOps

Chương trình Đào tạo Cisco

Hiện nay, các tổ chức đang phải đối mặt với việc cần nhanh chóng phát hiện ra các vi phạm về an ninh mạng và chịu trách nhiệm về các sự cố an ninh mạng. Đối với các tổ chức như Ngân hàng, Chính phủ hay các Doanh nghiệp thì việc xây dựng Trung tâm (Phòng) điều hành hệ thống an ninh mạng (SOC) là rất cần thiết. Các nhân viên trong các Trung tâm SOC luôn phải dõi theo các hệ thống an ninh, bảo vệ tổ chức của họ bằng cách phát hiện và đáp ứng các mối đe dọa về an ninh mạng. CCNA Cyber Ops trang bị cho các học viên các kiến thức cần thiết về Trung tâm điều hành hệ thống an ninh mạng, các thành phần của Trung tâm, các công cụ sử dụng để theo dõi, giám sát và phân tích sự cố, mối nguy hiểm trong Trung tâm điều hành an ninh mạng.

 • CCNA Cyber Security Operation – Giải pháp bảo mật toàn diện cho Doanh nghiệp
 • Áp dụng thực tế các kỹ năng cần thiết để duy trì và đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động an ninh của các hệ thống mạng an toàn.
 • Trang bị kiến thức, tư duy, kĩ năng tổng thể để phát hiện và đáp ứng các mối đe dọa về an ninh mạng, bảo vệ tổ chức.

– Nguyên lý hoạt động: Cyber ops là kiến thức về vận hành giám sát an ninh mạng trên nguyên tắc chung, dung nhiều công cụ phần mềm không chỉ Cisco mà còn trên open source

 • Thời lượng: 64 giờ
 • Mục tiêu khóa học:
 • Sau khóa CCNA Cybersecurity Operations học viên sẽ nhận được các kiến thức và kỹ năng như sau: • Xây dựng môi trường an toàn để thực hiện phân tích các sự kiện (event logs) đe dọa tới an ninh mạng • Nắm được hoạt động của các giao thức mạng và dịch vụ • Biết cách sử dụng các công cụ giám sát để xác định các cuộc tấn công với các giao thức và dịch vụ mạng • Nắm được các phương thức khác nhau để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, máy chủ và dữ liệu. • Biết đánh giá cảnh báo an
 • Đối tượng: Các nhân viên đang hoặc sẽ làm trong lĩnh vực bảo mật mạng. Những người cần kỹ năng phân tích dữ liệu, bảo mật mạng, Kỹ sư CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống vận hành bảo mật mạng SOC

 

Nội dung khóa học:

 • Chapter 1. Cybersecurity and the Security Operations Center
 • 1. The Danger
 • 2. Fighters in the War Against Cybercrime
 • Chapter 2. Windows Operating System
 • 1. Windows Overview
 • 2. Windows Administration
 • Chapter 3. Linux Operating System
 • 1. Using Linux
 • 2. Linux Administration
 • 3. Linux Clients
 • Chapter 4. Network Protocols and Services
 • 1. Network Protocols
 • 2. Ethernet and Internet Protocol (IP)
 • 3. Connectivity Verification
 • 4. Address Resolution Protocol
 • 5. The Transport Layer and Network Services
 • 6. Network Services
 • Chapter 5. Network Infrastructure
 • 1. Network Communication Devices
 • 2. Network Security Infrastructure
 • 3. Network Representations
 • Chapter 6. Principles of Network Security
 • 1. Attackers and Their Tools
 • 2. Common Threats and Attacks
 • Chapter 7. Network Attacks: A Deeper Look
 • 1. Observing Network Operation
 • 2. Attacking the Foundation
 • 3. Attacking What We Do
 • Chapter 8. Protecting the Network
 • 1. Understanding Defense
 • 2. Access Control
 • 3. Network Firewalls and Intrusion Prevention
 • 4. Content Filtering
 • 5. Threat Intelligence
 • Chapter 9. Cryptography and the Public Key Infrastructure
 • 1. Cryptography
 • 2. Public Key Cryptography
 • Chapter 10. Endpoint Security and Analysis
 • 1. Endpoint Protection
 • 2. Endpoint Vulnerability Assessment
 • Chapter 11. Security Monitoring
 • 1. Technologies and Protocols
 • 2. Log Files
 • Chapter 12. Intrusion Data Analysis
 • 1. Data Collection
 • 2. Data Preparation
 • 3. Data Analysis
 • Chapter 13. Incident Response and Handling
 • 1. Incident Response Models
 • 2. CSIRTs and NIST 800-61r2
 • 3. Case-Based Practi
 • Chứng nhận CyberOps mới
 •  Do hoạt động an ninh mạng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược bảo mật của các tổ chức hiện nay, Cisco đang phát triển chương trình chứng nhận dành riêng cho việc phát triển các kỹ năng hoạt động an ninh mạng.
 •  Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, CCNA Cyber ​​Ops được đổi tên thành CyberOps Associate – Chứng nhận của Cisco để nhấn mạnh sự tập trung của nó vào các hoạt động an ninh mạng.
 •  Đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, chương trình chứng nhận này sẽ được cập nhật thành một bài kiểm tra bao gồm các kỹ năng, quy trình và kiến ​​thức cơ bản mới nhất mà bạn cần để ngăn chặn, phát hiện và bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng. Ngày cuối cùng để kiểm tra trong các kỳ thi CCNA Cyber ​​Ops hiện tại là ngày 28 tháng 5 năm 2020. Đối với sinh viên và người hướng dẫn NetAcad, ngày cuối cùng để kiểm tra được kéo dài đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.