Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » KHÓA HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Chứng chỉ CNTT cơ bản

KHÓA HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

 • Trang bị những kiến thức CNTT cơ bản, mang tính ứng dụng cao trong học tập, công việc và cuộc sống.
 • Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Google Drive – Google Docs.
 • Là khóa học nền tảng, giúp Học viên dễ dàng đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Học viên đang bắt đầu tiếp cận về CNTT.
 • Học viên muốn hệ thống lại kiến thức cơ bản về CNTT.
 • Học viên mong muốn cập nhật những kiến thức mới đang được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp hay các tổ chức.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về CNTT.
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows.
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word.
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Microsoft Excel.
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Microsoft Excel.
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft PowerPoint.
 • Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới.

THỜI LƯỢNG – HỌC PHÍ

 • Thời gian học: 6 tuần từ 17h30 – 19h30 (lớp 2 – 4 – 6 hoặc lớp 3 – 5 – 7).
 • Học phí: 1.600.000 đồng/khóa.

NỘI DUNG

1 – Hiểu biết về CNTT cơ bản

2 – Sử dụng máy tính cơ bản

3 – Xử lý văn bản cơ bản

4 – Sử dụng bảng tính cơ bản

5 – Sử dụng trình chiếu cơ bản

6 – Sử dụng Internet cơ bản

 Có thể tham gia thi chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN sau khi hoàn thành khóa học.

I. HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN

 • Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
 • Các ứng dụng của CNTT – truyền thông (CNTT – TT)
 • An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT – TT
 • Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
 • Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

 • Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
 • Làm việc với Hệ điều hành
 • Thao tác trên màn hình Desktop
 • Thao tác trong Windows Explorer
 • Một số phần mềm tiện ích
 • Sử dụng Tiếng Việt
 • Sử dụng máy in

III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN

 • Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản
 • Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản
 • Định dạng ký tự
 • Định dạng đoạn văn bản
 • Định dạng trang tài liệu
 • Nhúng các đối tượng vào văn bản
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 
 • In văn bản

IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN

 • Kiến thức cơ bản về bảng tính
 • Sử dụng phần mềm Bảng tính điện tử
 • Thao tác trên trang tính
 • Định dạng dữ liệu trong bảng tính
 • Biểu thức và hàm
 • Biểu đồ
 • Trình bày trang tính để in ra

V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

 • Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu
 • Sử dụng phần mềm trình chiếu
 • Xây dựng nội dung bài thuyết trình
 • Tạo và định dạng văn bản
 • Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình

VI. SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

 • Kiến thức cơ bản về Internet
 • Sử dụng trình duyệt web
 • Các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Sử dụng thư điện tử
 • Một số dạng truyền thông số thông dụng
 • An toàn thông tin