Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ CNTT cơ bản » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 14/05/2023